Thursday, December 26, 2013

От Новалис

"Най-добрият измежду някогашните френски монарси си наумил да направи своите поданици толкова заможни, че всеки да може да сложи в неделен ден на трапезата си кокошка с ориз. Не е ли обаче за предпочитане онова управление, при което селянинът ще предпочете да яде парче плесенясъл хляб, отколкото печено при друга власт, и ще благодари на Бога за щастието, че се е родил в тази страна?"

"Когато гълъбът стане компаньон и любимец на орела, тогава златният век е вече наблизо или дори може би е настъпил, макар това да не е още всеобщо признато и широко разпространено."

Новалис

Wednesday, December 25, 2013

Thursday, December 19, 2013

Пречистващ огън!

"Пламък на вечната радост в мен!
Обич нетленна на дух смирен!
Болка горяща с нестихващ жар!
Радост шумяща - небесен дар!
Остри стрели, прободете ме –
Копия твърди, пронижете ме –
Тояги здрави, раздробете ме –
Мълнии, изпепелете ме!
Нека изтлее със мойта плът
Всичко нищожно в тая гръд!
Ярко да грее през бъден ден
Ядка на вечна обич в мен!"

Из "Фауст"

Miles Davis - Blues for Pablo

Havergal Brian - Gothic Symphony, Part I, Movement II: Lento espressivo e solenne

Saturday, December 14, 2013

Thursday, December 12, 2013