Thursday, October 18, 2012

Плодът на Духа

"Няма Истина като Божията Истина, само Божията Истина е Истина.
Да възсияе лицето на Господа Бога нашего в нашите души.
Да дойде светлината на Христа - проявената Божия Любов.
Начало на Новия живот - живот, който носи вечната Светлина в себе си.
Светлина, която показва Пътя, пътя на едната проявена Любов, Която носи в себе си всичките блага на Битието.
Да бъдем като Бога.
Да бъдем като Любовта Му.
Да бъдем без страх и без тъмнина.
Да бъдем с Обич и Светлина.
Светлина, Която носи новия ден на живота.
Ден на вечната Божия радост, ден на вечното Божие веселие, ден на вечното Божие блаженство.
Ден, в който Слънцето никога не залязва, ден, който обгръща и запълня всичко в себе си, ден, който проявява в себе си едната проявена Истина, Истина на Божия живот.
Тази Истина изгрява сега на нашия хоризонт, в безпределния чертог на нашия Дух, в безбрежното време и пространство на нашата душа - времето и пространството, което носи своя надпис:
Бог е Дух и които Му служат, трябва да Му служат в Дух и Истина.
Духът и Истината е нашият девиз.
Ние сме проявената Истина - плод на Духа."

Беинса Дуно