Saturday, February 05, 2011

Свещеният огън
"На мисълта трябва да дадеш права насока. Тя е творческа сила. Този ритъм трябва да влезе в тялото. Когато ти си при някой водопад, какво му говориш? Той кряска повече от тебе. Колкото той по-силно крещи и вика, толкова ти по-тихо ще му говориш. Твоето тихо говорене съответства на неговото високо говорене, понеже водопадът отвън е величествен, ти ще бъдеш отвътре величествен. В себе си ще говориш. И когато изгрява слънцето, в себе си пак ще говориш: "Колко е велик изгревът." Когато изгрява слънцето, всички викат, а пък тогава човек трябва най-тихо да говори. Той трябва да се моли. Молитвата е най-тихото говорене - шепот в себе си. Това е самовъзпитание."

"Всякога, когато човек не върви в съгласие с един принцип, в него се образува дразнение. Ти си взел 7 метра плат за един костюм, можеш да го скроиш един сантиметър по-тесен, остава ти малко плат и казваш: спестих нещо, обаче трябваше целият плат да отиде, без да остане нещо. Друг го скроява по-широк и платът не достига. И в единия, и в другия случай е лошо. Не трябва да остане нищо, не трябва да има и недостиг. Например кажеш една лоша дума, която няма къде да я туриш, или кажеш една по-добра дума и тогава онзи, комуто си я казал, ще каже, че го ласкаеш; значи в тебе се ражда една по-добра мисъл, а в него една лоша мисъл.
И в движенията е същият закон. Защото всяко едно движение произтича от една мисъл. Един излезе от къщи и бърза; аз зная, че той към края ще върви полека. А пък онзи, който върви полека, към края ще върви бързо. А правилното е да се върви нито бавно, нито бързо. Светлината, каквато е в началото, такава е в края."

"Казват: "Как ще се уреди светът?" Чудни са хората. Снега никой не може да го вдигне с каруца. А като дойде слънцето и го напече, за десет дена ще го стопи."

"Да обичаш врага си, това значи да си по-силен от него. Като го обичаш, той ще хвърли оръжието и ще дойде без оръжие. Да обичаш врага си, това е по-силното оръжие."

"Всяко дете в утробата на майката е обвито в було. Недостатъците на човека са булото, с което е обвита душата. Ти ще обичаш душата, а не булото."

"Когато човек люби, то не е най-великото. Има нещо по-велико от това - то е да си самата любов."

"Ние проповядваме една любов - да любиш, без да се влюбваш, да учиш, без да се заблуждаваш, и да освобождаваш, без да се ограничаваш."

"Сега съдбата иде! И праведните ще бъдат съдени най-първо и като мине тяхната съдба, тогава ще дойде съдбата на грешните."

Учителят Беинса Дуно